Kinder Jeugd Praktijk is (voorlopig) gesloten waardoor er geen
nieuwe aanmeldingen gedaan kunnen worden.

Cliënten die al bekend zijn bij Kinder Jeugd Praktijk,
kunnen een email sturen naar info@kinderjeugdpraktijk.nl